Rendering av fräsunderlag, framtaget i sammarbete med en modellör.