Formelbil

Formgivning av kaross för Chalmers formulastudent-team© Anders Bergström 2004