Formen börjar nu att uppfylla tekniska krav såsom packning av krockzon, uthoppstid under fem sekunder, viktfördelning, motorkylning, etc.