Efter teknisk input på den fria första skissfasen blev det fortsatta skissarbetet begränsat till former liknande ovanstående.