Andra skissfas. Klockan längst till vänster valdes av Sjöö-Sandström för vidare arbete.