Praxton

Formgivning av produkter till SciFi-filmen Hemoglobe. Produkterna formgavs för det fiktiva företaget PaulPraxton Inc, och formgavs för en i filmen specifik rollkaraktär


© Anders Bergström 2004