Espresso

Formgivning av 'En svensk espressomaskin' för 'Carl Falk GBG'
© Anders Bergström 2004