Välkommen till andersbergstrom.com

Anders Bergström, född 1977, tog 2005 sin magisterexamen i industridesign på HDK. Han har tidigare även studerat vid Konstfack. 2004 avslutade Anders en sex månaders praktikanställning vid Volvos designavdelning i Torslanda och gjorde sedan sitt magisterarbete på Hasselblad. Efter studierna anställdes Anders av Dacat AB. Sedan mars 2006 är han tillbaka på Volvos designavdelning. Anders är även lärare på designprogrammet vid Växjö universitet.

© Anders Bergström 2004